Termes legals i condicions de venda

Termes legals i condicions de venda

Les següents condicions s'apliquen, per defecte, a totes les operacions de venda i lliuraments.

En cas que les dues parts acordin condicions que difereixin en algun punt dels que segueixen, la modificació es farà per escrit i caldrà l'aprovació de les dues parts.

Propietat
Aquest lloc web, tot el material, la propietat intel·lectual i el contingut estan protegits per drets d'autor. Són propietat d'Andorra Campers Accessoris o de tercers que han autoritzat exclusivament a Andorra Campers Accessoris el seu ús comercial i / o informatiu.

Les imatges, fotografies, logotips, descripcions i arxius s'utilitzen amb permís. Si voleu utilitzar aquest lloc o el seu contingut per a qualsevol propòsit, poseu-vos abans en contacte amb nosaltres per obtenir un permís formal si així es considera oportú per part d'Andorra Campers Accessoris.

Ofertes
Totes les ofertes, components i preus publicats en aquest lloc web estan subjectes a confirmació.

Un acord contractual comença a existir només després d'haver-se confirmat una ordre per escrit.

Productes
Andorra Campers Accessoris s'esforça per descriure els productes d'aquest lloc web amb la major precisió possible, però poden variar característiques a causa de especificacions pròpies del seu vehicle o a les característiques del seu navegador web.

Aquesta aproximació es considera acceptada per part dels nostres clients de manera que no s'admet reclamació per aquesta causa.

Preus
Tots els preus, llevat que s'indiqui el contrari en la fitxa de producte, corresponen al Preu de Venda al Públic (PVP) final impostos inclosos.

Andorra Campers Accessoris es reserva el dret de realitzar modificacions de preu sense previ avís per raons com el canvi o increment en les tarifes de preu dels nostres proveïdors, errors o omissions, nous impostos o circumstàncies similars.

Garantia
Els articles oferts en el nostre lloc web estan avalats per importants firmes comercials i tenen la garantia europea corresponent en tots els casos.

Andorra Campers Accessoris garanteix la qualitat dels productes que distribueix, en els termes legalment establerts pel fabricant en el document de certificat de garantia corresponent.

Els drets de garantia són vàlids a partir de la data de la signatura i segellat pel nostre establiment o data de factura en el seu defecte.

No s'inclouen en garantia les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulacions indegudes, tensió no idònia, instal·lació incorrecta no efectuada per un Servei Tècnic autoritzat quan procedeixi, ni materials sotmesos a desgast pel seu ús normal.

En aquelles incidències que justifiquin l'ús de la garantia, s'optarà per la reparació, substitució, rebaixa o val de compra.

La garantia perdrà el seu valor:
Si es modifiquen, alteren o substitueixen algunes de les dades de la mateixa o del justificant de compra.
· Si es manipula o repara tant el número identificatiu com el mateix aparell garantit sense coneixement del Servei Tècnic autoritzat.
· Si no té la factura, signatura o segell de l'establiment.

Per fer ús de la garantia, és imprescindible la presentació del certificat de garantia (si n'hi ha) juntament amb la factura de compra.

Terminis de lliurament
Andorra Campers Accessoris es compromet a fer tot el possible per gestionar i lliurar totes les comandes dins dels acords i terminis pactats.
Els terminis de lliurament es basen en acords individuals amb cada client.
Els productes en estoc poden ser lliurats immediatament.
Els productes venuts per encàrrec, requereixen uns terminis de lliurament variables d'entre 2 i 12 setmanes des de la seva posada en producció, depenent de la seva tipologia del fabricant, nacionalitat o grau de personalització: (tapisseria, acabat, materials, etc.)
Els terminis de lliurament són "estimats" i mai "dates exactes".
Andorra Campers Accessoris no es fa responsable de qualsevol canvi en els terminis de lliurament una vegada que una comanda ha estat cursada i/o posada en producció.

Força major
Per força major, interrupcions en la producció, vagues, catàstrofes, disturbis, hostilitats, indisponibilitat de materials o qualsevol altre factor que escapi al nostre control, ja sigui en el nostre lloc de treball o en el de qualsevol dels nostres proveïdors, Andorra Campers Accessoris es reserva el dret d'alterar la durada del termini pactat, modificar les seves condicions, cancel·lar o suspendre la venda. Andorra Campers Accessoris no es fa responsable dels perjudicis que això pogués ocasionar.

Despeses d'enviament
No fem enviaments fora d'Andorra. Per enviaments dins d'Andorra, consultar.

Emmagatzematge
Si un client no pot fer-se càrrec immediatament dels béns que estan a punt per al seu enviament o lliurament, nosaltres els podem guardar gratuïtament al nostre magatzem per un període màxim de 30 dies a partir de la data de recepció.

Si es requereix d'emmagatzematge per un període més llarg el càrrec per a l'emmagatzematge serà d'un 3% de l'import facturat per mes.

El càrrec d'emmagatzematge pot ser incrementat en funció de la tipologia, manipulació, pes o el volum dels béns emmagatzemats.

Devolució
Si per alguna raó no està satisfet amb la seva compra pot retornar-la, sol·licitar un intercanvi o val de compra.

El termini màxim és de 7 dies a comptar de la data de compra per executar el dret de devolució.

En cas de devolució, les despeses d'enviament i manipulació no seran reemborsats.

Per realitzar la devolució, el producte haurà de ser retornat intacte en el seu embalatge original amb els manuals, accessoris o regals promocionals inclosos i sense haver estat obert, manipulat o usat.

Un cop recepcionada la mercaderia en el nostre magatzem i prèvia comprovació de l'estat de la mateixa, es procedirà seu intercanvi, val de compra o reemborsament.

No tenen dret a devolució els productes venuts per encàrrec exprés del client i/o amb paga i senyal.

En qualsevol cas, s'admetrà la devolució dels productes defectuosos i enviaments erronis, sent Andorra Campers Accessoris qui es farà càrrec de totes les despeses sempre que el client comuniqui aquesta circumstància en el termini indicat.

Seguretat i Confidencialitat
Per realitzar les seves comandes a la nostra botiga online o accedir a determinats serveis, haurà de registrar les seves dades personals i introduir un nom d'usuari i clau d'accés que li permetran accedir a totes aquelles zones que requereixin una identificació prèvia, amb l'avantatge de no haver de tornar a emplenar-les.

En el moment en què vostè es registra al nostre servidor o realitza una comanda, les seves dades personals, domiciliaris i els relatius a la seva forma de pagament, són incorporades a la nostra base de dades, utilitzant-se únicament per tramitar la comanda, així com per enviar informació sobre ofertes i serveis que puguin resultar del seu interès.

En compliment del que disposa la Llei Andorrana de Protecció de Dades, com a client d'Andorra Campers Accessoris, podrà en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició o sol·licitar el recordatori de la seva contrasenya si l'ha oblidat, comunicant-ho per escrit a: Andorra Campers Accessoris, Av.Francesc Cairat, 9, AD600 Sant Julià de Lòria (Principat d'Andorra) o mitjançant la nostra adreça de correu electrònic d'atenció al client

Lloc i elecció de la llei
Aquests Termes i Condicions i qualsevol homòleg, esmenes o revisions es regiran i interpretaran d'acord amb les lleis del Principat d'Andorra, sense tenir en compte els principis de conflictes de lleis. En qualsevol cas, la controvèrsia, plet, acció o procediment que sorgeixi de, en connexió amb, o relacionats amb aquest conveni es portaran davant de la Batllia del Principat d'Andorra, i les parts renuncien a aquesta qualsevol objecció que puguin tenir a la jurisdicció personal en aquests tribunals.

Acord complet
Aquests Termes i Condicions són la declaració completa de l'acord de les parts respecte a l'objecte d'aquest i reemplacen tots els acords i enteniments previs entre les parts respecte a l'objecte d'aquest. Per ser vinculant, qualsevol esmena o modificació d'aquest Acord es farà per mitjà d'un instrument escrit signat per les dues parts.

?>